f·p·p · p·r·o·d·u·c·t·i·o·n·s   GRY | SERWERY GIER | BANNERY
  
 


quake2.fpp.pl
Podłącz nasz
baner
 

  f·p·p · q·u·a·k·e · 2 | Config

Quake II

Config

POCZĄTEK
Co to jest config, bind, alias?

ROBIMY CONFIG
Ustawienia podstawowe.
Ustawienia myszy.
Poruszamy sie.
Bindujemy bronie.
TeamPlay -texty i wyrzucanie broni.
Inne przydatne bindy.
Aliasy.

Co to jest config, bind, alias?

CONFIG - plik, w którym zapisujemy nasze ustawienia graficzne, dzwiękowe i inne. Config wgrywamy za pomocą polecenia z konsoli: exec (nazwa_cfg_z_rozszerzeniem).
Przykład: exec graf.cfg.

BIND - przypisanie jakiejś funkcji (zmina broni, wyrzucanie przedmiotow ...) pod podany klawisz. Polecenia bind używamy w następujący sposób: bind (klawisz) (przypisana_funkcja).
Przykład: bind F5 say_team ##Jestem %L##

ALIAS - przypisanie jakiś funkcji, pod podany klawisz lub wpis w konsoli. Polecenia alias używamy w podobny sposób jak bind: alias (skrót_jakim_wywolamy_go_z_konsoli) (przypisana_funkcja).
Przykład: alias hi WiTam WszystkicH!!

Ustawienia podstawowe.
name - wpisujemy tu swój pseudonim, jakiego będziemy uzywac
Przykład: name BaltaZaR

hostname - nazwa servera jaki stworzymy
Przykład: hostname BaltaZaR ArenA

skin - skóra lub model jakim będziemy sie poruszać w grze deathmatchowej
Przykład: skin male/cliper

crosshair - wybieramy jak ma wyglądać celownik
Przykład: crosshair 1

hand - po której stronie ma być umieszczony widok broni
Przykład: hand 2

fov - ustawiamy kąt widzenia postaci, którą kierujemy
Przykład: fov 100

Komentarz: ustawienia podstawowe: name, skin, hand ... najlepiej wpisać w cfg z poprzednikiem set.
Przykład: set name BalTazaR
Ustawienia myszy.
in_initmouse - ustawiamy czy mysz bedzie używana do gry, zastępcza komenda to in_mouse
Przykład: in_mouse 1

freelook - ustawiamy ruch myszą góra/dól będzie służył nam do poruszania przód/tyl czy do patrzenia góra/dol
Przykład: freelook 1

m_filter - funkją tą możemy ustawić, aby mysz poruszała się płynniej
Przykład: m_filter 1

sensitivity - wrażliwość poruszania się postaci na ruch myszy
Przykład: sensitivity 7

m_pitch - czułość ruchów myszy w pionie; wartość ujemna oznaczać będzie odwrotne działanie tzn. jeśli poruszymy mysz do góry, postać popatrzy w dół (tak jak w symulatorach lotu)
Przykład: m_pitch -0.022

m_yaw - czułość ruchów myszy prawo/lewo, wartość ujemna oznaczać będzie odwrotne działanie tzn. jeśli poruszymy mysz w prawo postać obróci sie w lewo
Przykład: m_yaw 0.022

Komentarz: ustawienia myszy: m_yaw, m_filter, sensitivity ... najlepiej wpisać w cfg z poprzednikiem set.
Przykład: set m_pitch 0.022
Poruszamy sie.
Ustawienie klawiszy poruszania (lewo, prawo, góra, dól) będzie zależe tylko i wyłącznie od naszej wygody, dwa podstawowe i chyba najlepsze ustawienia to tzw. "na strzalkach" i "wsad". Podam Przykłady dla obydwu tych ustawień (jednak moim zdaniem wygodniejsze i lepsze jest ustawienie klawiszy "wsad", gdyż mamy pod reką wiekszą ilość wolnych klawiszy).

+moveleft - gdy wciśniemy klawisz poruszamy sie w lewo
bind a "+moveleft"
bind LEFTARROW "+moveleft"


+moveright - gdy wciśniemy klawisz, poruszamy sie w prawo
bind d "+moveright"
bind RIGHTARROW "+moveright"


+forward - gdy wciśniemy klawisz, poruszamy sie do przódu
bind w "+forward"
bind UPARROW "+forward"


+back - gdy wciśniemy klawisz, poruszamy sie do tylu
bind s "+back"
bind DOWNARROW "+back"


+moveup - gdy wciśniemy klawisz podskakujemy
bind mouse2 "+moveup"

+movedown - gdy wciśniemy klawisz kucamy
bind space "+movedown"

+speed - gdy wciśniemy poruszamy sie wolno/szybko (zależy od ustawienia cl_run)
bind ctrl "+speed"
Bindujemy bronie.
Bronie ustawiamy w dwa różne sposoby: poprzez bindowanie lub aliasy (drugi sposób pominę, gdyż jest, moim zdaniem, nieużyteczny i może tylko sprawić kłopoty). W tym miejscu umieszczony jest tylko podstawowych bindów broni, a poniżej dam przykłady na pojedyncze bindy broni i bindowanie kilku broni pod jeden klawisz.
bind g use Grenades bind 1 use Blaster
bind 2 use Shotgun bind 3 use Super Shotgun
bind 4 use Machinegun bind 5 use Chaingun
bind 6 use Grenade Launcher bind 7 use Rocket Launcher
bind 8 use HyperBlaster bind 9 use Railgun
bind 0 use BFG10K
bind kp_ins "use Rocket Launcher"
bind q "use Grenades;wait;use Grenade Launcher;wait;use Rocket Launcher"

TeamPlay -texty i wyrzucanie broni.
Wyrzucanie broni i texty to połowa sukcesu w TEAMPLAYu. Poniżej zamieszczam spis tych "ukrytych" w rożnych modach typu BATTLE, TOURNEY (do ściągniecia w dziale mods) komend, które umożliwią nam podanie statusu- czyli aktualnie używanej broni, pozycji na mapie, ilości energi itd. Jeszcze wyrzucanie broni i amunicji, podam spis broni i amunicji do niej (po co kolesiowi który zginie kosa bez amunicji? ;> no chyba, że takową posiada) i kilka przykładów.

%N - wyświetla kogo mamy na celowniku
bind 1 say_team Widze %N

%L - wyświetla nasza aktualną lokalizacje
bind 1 say_team Jestem %L

%W - wyświetla jaka broń mamy aktualnie w ręku
bind 1 say_team Mam %W

%H - wyświetla ilość energi
bind 1 say_team Mam %H

%A - wyświetla ilość pancerza
bind 1 say_team Mam %A

Najlepiej połączyć kilka tych komend pod jeden bind.
Przykład: bind 1 say_team Jestem %L, mam %H, %A.


A teraz wyrzucanie broni i amunicji:
drop Shotgun; drop shells drop Super Shotgun; drop shells
drop Machinegun; drop bullets drop Chaingun; drop bullets
drop Grenade Launcher;drop grenades drop Rocket Launcher; drop rockets
drop HyperBlaster; drop cells drop BFG10K; drop cells
drop Railgun; drop slugs
bind Home "drop Chaingun;drop bullets;drop bullets;drop bullets"
bind End "drop Railgun;drop slugs;say_team RAIL DROPED,%L;wave 1"
Inne przydatne bindy.
Często pewnie męczy Was wpisywanie po 100 razy ready czy lokowanie drużyny, najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest wpisanie w konfigu tych najcześciej używanych komend i zbindowanie ich. W tym miejscu podam tylko kilka Przykładów. Każdy z Was powinien zbindować te najcześciej przezeń używane.

bind m "say GooD LucK"

bind F5 "ready"

bind F6 "lockteam"

bind kp_enter "accuracy"

bind kp_plus "killstats" - tylko battle

bind F8 "TimeOut" - tylko tourney

Aliasy.
Spis mniej lub bardziej przydatnych aliasów. Jedyne chyba ciekawe miejsce w tym dokumencie/tekście dla osób, które już maja swój cfg. Zmieniajcie ustawienia w aliasach, zależnie od Waszych potrzeb. Co bardziej bystrzy powinni się połapać jak bindować kilka funkcji na jeden klawisz po przypatrzeniu się na poniższe aliasy.

Ready i noready na jeden klawisz

bind F5 "r0"
alias r0 "ready;bind F5 r1"
alias r1 "noready;bind F5 r0"


Lockteam i unlockteam na jeden klawisz

bind F6 "l0"
alias l0 "lockteam;bind F6 l1"
alias l1 "unlockteam;bind F6 l0"


TimeOut i TimeIn na jeden klawisz

bind F8 "t0"
alias t0 "TimeOut;bind F8 t1"
alias t1 "TimeIn;bind F8 t0"


Nagrywanie demek

bind F8 "rec0"
alias rec0 "record demko;echo NAGRYWANIE DEMKO I;bind F8 st0"
alias st0 "stop;echo KONIEC DEMKA NAGRYWANIA DEMKA I;bind F8 rec1"
alias rec1 "record demko1;echo NAGRYWANIE DEMKO II;bind F8 st1"
alias st1 "stop;echo KONIEC DEMKA NAGRYWANIA DEMKA II;bind F8 rec2"
alias rec2 "record demko2;echo NAGRYWANIE DEMKO III;bind F8 st2"
alias st2 "stop;echo KONIEC DEMKA NAGRYWANIA DEMKA III;bind F8 rec3"
alias rec3 "record demko3;echo NAGRYWANIE DEMKO IV;bind F8 st"
alias st "stop; echo STARCZY JUZ TYCH DEMEK"


Zoom

bind r "+zoom"
alias +zoom "fov 60;sensitivity 4"
alias -zoom "fov 110;sensitivity 10"


Anty LAG

bind F2 "+lag"
alias +lag "set origrate $rate; rate 1"
alias -lag "set rate $origrate; echo Rate: $rate"


Super Rocket Jump

bind 1 "srj"
alias LW0 "wait;wait;wait;wait;wait"
alias LW1 "LW0;LW0;LW0;LW0;LW0;LW0"
alias LW2 "LW1;LW1;LW1;LW1;LW1;LW1"
alias LW3 "LW2;LW2;LW2;LW2;LW2;LW2"
alias +freeze "set clmfps1 $cl_maxfps;cl_maxfps 0"
alias -freeze "set cl_maxfps $clmfps1"
alias +ldown "set origpspeed $cl_pitchspeed;set cl_pitchspeed 9999;+lookdown"
alias -ldown "set cl_pitchspeed $origpspeed;-lookdown"
alias srj "+ldown;lw0;+attack;+moveup;lw0;+freeze;lw3;-freeze;-ldown;-attack;-moveup"


Regulacja glosnosci

bind z "vup"
bind c "vdn"
alias vup volume_1
alias vdn volume_0
alias volume_0 "play parasite/paratck4;set s_volume 0 ;set vu 1 ;set vd w ;
alias vup volume_1;
alias vdn volume_0;echo VOL |---------- 0"
alias volume_1 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.1 ;set vu 2 ;set vd 0 ;
alias vup volume_2;
alias vdn volume_0;echo VOL -|--------- 1"
alias volume_2 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.2 ;set vu 3 ;set vd 1 ;
alias vup volume_3;
alias vdn volume_1;echo VOL --|-------- 2"
alias volume_3 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.3 ;set vu 4 ;set vd 2 ;
alias vup volume_4;
alias vdn volume_2;echo VOL ---|------- 3"
alias volume_4 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.4 ;set vu 5 ;set vd 3 ;
alias vup volume_5;
alias vdn volume_3;echo VOL ----|------ 4"
alias volume_5 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.5 ;set vu 6 ;set vd 4 ;
alias vup volume_6;
alias vdn volume_4;echo VOL -----|----- 5"
alias volume_6 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.6 ;set vu 7 ;set vd 5 ;
alias vup volume_7;
alias vdn volume_5;echo VOL ------|---- 6"
alias volume_7 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.7 ;set vu 8 ;set vd 6 ;
alias vup volume_8;
alias vdn volume_6;echo VOL -------|--- 7"
alias volume_8 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.8 ;set vu 9 ;set vd 7 ;
alias vup volume_9;
alias vdn volume_7;echo VOL --------|-- 8"
alias volume_9 "play parasite/paratck4;set s_volume 0.9 ;set vu 10 ;set vd 8 ;
alias vup volume_10;
alias vdn volume_8;echo VOL ---------|- 9"
alias volume_10 "play parasite/paratck4;set s_volume 1 ;set vu w ;set vd 9 ;
alias vup volume_10;
alias vdn volume_9;echo VOL ----------| 10"

--------------------------------------
Autor: [FPP]MephiR
Aktualizacja: 02·11·2002 - 04:00 : DRUKUJ 

     
   


f·p·p · p·r·o·d·u·c·t·i·o·n·s © 2000-2005 f·p·p productions. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Przeczytaj reklama z nami, aby dowiedzieć się jak ukierunkować swoje produkty i usługi do graczy.


Dzisiaj jest Piątek · 5 Marca · 2021
Strona wygenerowana w 0.054477 sek.